VINACONTROL được Bộ Công thương chỉ định kiểm định thiết bị điện và máy biến áp
Ngày đăng: 03/10/2017 - Lượt xem: 1,191

Ngày 12 tháng 09 năm 2017 VINACONTROL đã được Bộ Công thương chỉ định thực hiện Kiểm định các thiết bị điện: Kiểm định máy biến áp, kiểm định thiết bị đóng cắt, kiểm định cáp điện, kiểm định sào cách điện, kiểm định chống sét cho hệ thống điện. Theo quyết định Vinacontrol được quyền kiểm định các thiết bị điện có cấp điện áp từ 1 tới 35 KV.

I - Theo quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCT có quy định Tổ chức, cá nhân sử dụng, vận hành các thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định an toàn kỹ thuật: 

1. Các thiết bị Sử dụng ở môi trường không có nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ, có cấp điện áp từ 1.000V trở lên, bao gồm:

- Chống sét van

- Máy biến áp

- Máy cắt

- Cáp điện

- Cầu dao cách ly

- Cầu dao tiếp địa

2. Dụng cụ điện: Sào cách điện

Ngoài ra còn có các thiết bị điện Sử dụng ở môi trường có nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ, với mọi cấp điện áp

II - Nội dung kiểm định thiết bị điện và máy biến áp

Nội dung kiểm định được quy định cụ thể trong các quy trình kiểm định được ban hành tương ứng với từng loại thiết bị, dụng cụ điện, bao gồm một hoặc nhiều nội dung chính sau:

1. Kiểm tra bên ngoài;

2. Đo điện trở cách điện;

3. Đo điện trở của các cuộn dây;

4. Kiểm tra độ bền của điện môi;

5. Đo điện trở tiếp xúc;

6. Đo dòng điện rò;

7. Đo các thông số đóng cắt thiết bị;

8. Kiểm tra hoạt động của các cơ cấu an toàn, các bộ phận có chức năng bảo vệ như bộ điều tốc, phanh hãm;

III - Chu kỳ kiểm định thiết bị điện và máy biến áp

1. Kiểm định lần đầu

Kiểm định lần đầu thực hiện trước khi đưa vào sử dụng, vận hành thiết bị, dụng cụ điện.

2. Kiểm định định kỳ được thực hiện trong quá trình sử dụng, vận hành thiết bị, dụng cụ điện;

a) Đối với các thiết bị điện trong dây chuyền đang vận hành không thể tách rời để kiểm định riêng lẻ, được kiểm định theo chu kỳ đại tu dây chuyền thiết bị trừ trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều này;

b) Đối với các thiết bị điện không thuộc Điểm a Khoản này, được kiểm định định kỳ theo quy định của nhà sản xuất, nhưng:

- Không quá 12 (mười hai) tháng đối với các thiết bị điện quy định tại Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

- Không quá 36 (ba mươi sáu) tháng đối với các thiết bị, dụng cụ điện quy định tại Mục II và Mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Kiểm định bất thường

Thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi đã khắc phục xong sự cố hoặc theo nhu cầu của các tổ chức/cá nhân sử dụng, vận hành thiết bị, dụng cụ điện.

HÃY LIÊN HỆ VINACONTROL ĐỂ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ KIỂM ĐỊNH MÁY BIẾN ÁP.

VINACONTROL CERT
Hotline : 0987 165 589 / 0945 46 40 47
Email: chnam@vnce.vn
Trụ sở: 54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng,Hà Nội
Địa chỉ giao dịch: 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chi nhánh: 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.
Web: www.kiemdinhthietbi.org