Chỉ định đào tạo An toàn vệ sinh lao động
Ngày đăng: 02/06/2017 - Lượt xem: 806

Ngày 11/09/2014 Vinacontrol đã được Cục An toàn - Bộ LĐTBXH chỉ định thực hiện đào tạo an toàn lao động cho các nhóm theo thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH. Sau khi nghị định 44/2016/NĐ-CP ra đời Vinacontrol mặc nhiên được phép đào tạo an toàn lao động cho các nhóm theo quy định tại nghị định này. Xem chỉ định đào tạo an toàn lao động của Vinacontrol tại đây

Các nhóm nghành cần đào tạo an toàn mà Vinacontrol được phép thực hiện như sau:

Nhóm 1: Người làm công tác quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, chủ nhiệm phó chủ nhiệm, thủ trưởng và cấp phó)

Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về ATLĐ, người làm công tác quản lý kiêm phụ trách về ATLĐ

Nhóm 3: Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ: Vận hành xe nâng, vận hành thiết bị nâng, vận hành nồi hơi và thiết bị áp lực, làm việc trên cao....

Nhóm 4: Ngoài ba nhóm trên (công nhân…..)

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên (là người lao động trực tiếp và do người lao động trong tổ bầu ra)