Đo điện trở chống sét, đo điện trở tiếp địa

Đo điện trở chống sét, đo điện trở tiếp địa hay còn gọi là kiểm định hệ thống chống sét, kiểm định hệ thống tiếp địa là việc kiểm tra điện trở của hệ thống và so sánh với tiêu chuẩn hiện hành (TCVN 9385:2012, TCVN 9358:2012,....) để kết luận hệ thống chống sét, tiếp địa đạt yêu cầu hay chưa.

Việc thực hiện đo điện trở chống sét, đo điện trở tiếp địa cần được thực hiện không quá 12 tháng/ lần. Thông thường, các đơn vị kiểm tra điện trở nối đất  1 năm/ lần.

Đo điện trở chống sét, đo điện trở tiếp địa

Vinacontrol được chỉ định LAS-XD của Bộ Xây Dựng có chức năng đo điện trở chống sét, tiếp địa.

Quý khách có nhu cầu đo điện trở chống sét, đo điện trở tiếp địa vui lòng liên hệ Hùng 093 179 8835 hoặc email pahung@vnce.vn