Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là gì ?

Quan trắc môi trường lao động hay đo kiểm môi trường lao động là thực hiện đánh giá, đo đạc các yếu tố môi trường lao động và các yếu tố liên quan tới môi trường lao động nhằm so sánh với các chuẩn mực để kết luận các yếu tố này có đạt các yêu cầu quy định hay không.

Các yếu tố môi trường lao động và các yếu tố liên quan tới môi trường lao động và các yếu tố liên quan bao gồm: Công tác quản lý lao động, các yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió); các yếu tố vật lý ( bức xạ nhiệt, ánh sáng, độ ồn, độ rung, phóng xạ, điện từ trường); bụi, hóa học, vi sinh vật gây bệnh; tâm lý lao động và éc-go-nô-mi và các yếu tố khác trong môi trường lao động.

Tại sao phải Quan trắc môi trường lao động ?

Luật quy định: Đo kiểm môi trường lao động là hoạt động bắt buộc đối với các đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến hoặc trong lĩnh vực đặc thù ngành, có nguy cơ gây mất mát an toàn theo thông tư số 19/2011 của Bộ Y Tế ngày 06/06/2011 về “ Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Theo Nghị định 44/2016/NĐ/CP ngày 15/05/2016 “Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, VSLĐ, về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn LĐ,HLAT,VSLĐ và quan trắc môi trường lao động.”

Bảo bảo môi trường làm việc: Quan trắc môi trường lao động nhằm kiểm tra các yếu tố tác động đến sức khỏe người lao động đạt yêu cầu theo quy định hay chưa để từ đó điều chỉnh cho phù hợp nhằm đàm bảo môi trường làm việc thân thiện với sức khỏe, cán bộ công nhân viên có thể làm việc lâu dài với doanh nghiệp, tổ chức.

Quan trắc môi trường lao động như thế nào

Bước 1: Quý khách hàng gửi danh sách các chỉ tiêu cần đo qua mail pahung@vnce để được báo giá.

Bước 2:  Chốt báo giá, thực hiện quan trắc đo kiểm tại Nhà máy của Quý khách hàng với những chỉ tiêu sau:

  • Đo đạc các yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tốc độ gió).
  • Đo đạc các yếu tố vật lý (ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, điện từ trường, phóng xạ).
  • Đo bụi toàn phần, bụi hô hấp.
  • Lấy mẫu và phân tích các khí: NOx, SOx, Co, CO2, HCl, O2, O3, H2S...
  • Lấy mẫu và đo đạc các dung môi hữu cơ: hóa chất bảo vệ thực vật, hợp chất hữu cơ bay hơi - VOCs, các hợp chất hữu cơ bền – POPs, các hợp chất phenol, acetylen, formaldehyt, xăng, các dung môi hữu cơ..
  • Lấy mẫu và đo đạc các hơi kim loại: Asen, Cadimi, thủy ngân, chì, kẽm...
  • Đo đạc các yếu tố vi sinh không khí: vi sinh tổng số, coliform, E.coli, Stepcocuss Feacalis, Pseudomonas aeruginosa...
  • Thực hiện đánh giá chất lượng phòng sạch cho các phòng thí nghiệm, các xưởng sản xuất dược phẩm theo GMP, các phòng mổ của các bệnh viện...

Bước 3: Lập báo cáo Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động ở đâu

Quan trắc môi trường lao động

+ Có chỉ định của Bộ Y Tế trên phạm vi toàn quốc

+ Cung cấp dịch vụ nhanh chóng, chuyên nghiệp, giá cạnh tranh

+ Vinacontrol có khả năng cung cấp dịch vụ trọng gói Kiểm định an toàn, kiểm định thiết bị điện, Đào tạo ATVSLĐ, Quan trắc môi trường lao động.

Quan trắc môi trường lao động cần những thủ tục gì ?

Quý khách có nhu cầu quan trắc môi trường lao động vui lòng liên hệ Phan Hùng 093 179 8835 để được hướng dẫn miễn phí.

Phan Hùng 
Hotline : 093 179 8835