Hỏi đáp

» ISO 9001 yêu cầu những gì?

Đây là các yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn ISO 9001

 • Xác định hệ thống quản lý chất lượng
 • Mục tiêu chất lượng
 • Xác định trách nhiệm quyền hạn
 • Thông tin nội bộ
 • Đào tạo
 • Cung cấp cơ sở hạ tầng
 • Môi trường làm việc
 • Hoạch định tạo sản phẩm
 • Xác định các yêu cầu của khách hàng
 • Kiểm soát Thiết kế
 • Kiểm soát Mua hàng
 • Kiểm soát sản xuất/cung cấp dịch vụ
 • Kiểm soát thiết bị đo lường
 • Đo lường sự thoả mãn của khách hàng
 • Đánh giá nội bộ
 • Đo lường sản phẩm
 • Theo dõi các quá trình
 • Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
 • Phân tích dữ liệu
 • Hành động khắc phục
 • Hành động phòng ngừa
 • Xem xét của lãnh đạo

» Công ty nhỏ có thể chứng nhận ISO 9001

ISO 9001 không quy định về quy mô của công ty, vậy nên những doanh nghiệp/công ty nhỏ có thể được chứng nhận ISO 9001 nếu như đáp ứng được các yêu cầu của ISO 9001.

» Hồ sơ công bố hợp quy gồm những gì?

Theo thông tư 28/2012/TT-BKHCN ban hành ngày 12/12/2012 Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thì hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 (một) bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới cơ quan chuyên ngành và 01 (một) bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân. Thành phần hồ sơ được quy định như sau:

1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư này);

b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);

c) Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng;

2. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư này);

b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);

c) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (theo Mẫu 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III Thông tư này) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;

đ) Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký;

e) Báo cáo đánh giá hợp quy (theo Mẫu 5. BCĐG quy định tại Phụ lục III Thông tư này) kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu có liên quan;

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.

Vui lòng liên hệ 090.1314.555 gặp Mão để tư vấn cụ thể hơn.

 

» Công bố hợp quy là gì?

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. (Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật)

Để công bố hợp quy, trước hết tổ chức, cá nhân phải thực hiện chứng nhận hợp quy cho sản phẩm mình sản xuất/phân phối. Hiện Vinacontrol Cert đang được chỉ định chứng nhận hợp quy các sản phẩm:

 • Chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng theo thông tư 15/2014/TT-BXD;
 • Chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ LĐTBXH;
 • Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi;

» Lợi ích khi chứng nhận ISO 9001?

 • Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức doanh nghiệp;
 • Tăng uy tín và hình ảnh trên thị trường, tăng thị phần trong và ngoài nước;
 • Nâng cao khả năng hội nhập trên trường quốc tế;
 • Kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào do kiểm soát được nhà cung cấp;
 • Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, giảm sản phẩm hỏng;
 • Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng;
 • Tăng động lực làm việc và sự tham gia nhiều hơn của nhân viên vào quản lý chất lượng;
 • Là chuẩn mực cho phép tổ chức doanh nghiệp đo lường được sự tiến bộ hướng tới việc cải tiến liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh;

» Những đơn vị nào cần phải chứng nhận ISO 9001?

Tất cả các doanh nghiệp/tổ chức đều có thể chứng nhận ISO 9001 nếu doanh nghiệp/tổ chức đáp ứng được các yêu cầu của ISO 9001.

» Chứng nhận hợp chuẩn là gì?

Chứng nhận hợp chuẩn là chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật. Chứng nhận hợp chuẩn về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc.

Ví dụ: Chứng nhận sản phẩm bột bả tường phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7239:2003

» Chứng nhận hợp quy là gì?

Định nghĩa một cách dễ hiểu, chứng nhận hợp quy là chứng nhận sản phầm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Chứng nhận hợp quy mang tính bắt buộc. Cho nên các đơn vị sản xuất các sản phẩm nằm trong phạm vi của Quy chuẩn thì bắt buộc phải chứng nhận hợp quy.

Ví dụ: Chứng nhận sơn phù hợp với quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng

» Phân biệt tiêu chuẩn và quy chuẩn?

  Tiêu chuẩn Quy chuẩn
Đối tượng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường, và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường, và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội
Nội dung Là tài liệu hướng dẫn quy định về yêu cầu đặc tính kỹ thuật, quá trình quản lý của đối tượng Là văn bản quản lý quy định về về đặc tính sản phẩm, quy trình quản lý và mức giới hạn đối tượng cần tuân thủ
Tính bắt buộc Mang tính chất tự nguyện Mang tính chất bắt buộc
Mục đích Phân loại đánh giá nhằm nâng cao chất lượng, tăng hiệu quả đối tượng Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe người lao động, bảo vệ môi trường, an ninh quốc gia và lợi ích người tiêu dùng, v.v…

 

» Quy chuẩn là gì?

Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.

Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng.

(theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật - 2006)

» Tiêu chuẩn là gì?

Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.

Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.

(theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật - 2006)

» Kiểm định là gì?

Kiểm định kỹ thuật an toàn là hoạt động kỹ thuật nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp về tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật. Quá trình thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn được thực hiện theo một quy trình nhất định gọi là quy trình kiểm định. Mỗi đối tượng kiểm định sẽ có một quy trình kiểm định khác nhau.