Giới thiệu

Tập đoàn Vinacontrol được thành lập năm 1957 tiền thân là Cục Kiểm nghiệm hàng hóa Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Thương nghiệp (nay là Bộ Công thương). Hiện tại Vinacontrol là tổ chức cung cấp các dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam về hoạt động Chứng nhận, Đào tạo, Kiểm định, Kiểm tra, Thử nghiệm, Giám định và Thẩm định giá. Trải qua gần 60 năm kinh nghiệm Vinacontrol đã làm hài lòng hầu hết các khách hàng mà Vinacontrol phục vụ. 

Vinacontrol đã thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác, ủy thác, đại lý với các tổ chức hàng đầu trên thế giới của Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nga, Nhật, Thuỵ Sĩ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, ... và là thành viên của các Hiệp hội: Hiệp hội kinh doanh thức ăn chăn nuôi và ngũ cốc (GAFTA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Lương thực (VFA), Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Cây điều Việt Nam (VINACAS), Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP), Hiệp hội thép Việt Nam, Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam (VWSA)… 

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol được xác định qua những dấu ấn quan trọng sau đây:

Ngày 24/10/1957: Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp có quyết định số 514/BTN-TCCB ngày 24/10/1957 thành lập Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK trực thuộc Bộ Thương nghiệp (kiêm Sở Giám định hàng hóa XNK).

Ngày 16/07/1974: Bộ trưởng Ngoại Thương có quyết định số 513/BNgT-TCCB ngày 16/07/1974: Tách Sở Giám định hàng hóa XNK ra khỏi Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK và đổi tên thành Công ty Giám định hàng hóa XNK Việt Nam (Vinacontrol).

Ngày 12/11/1988: Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại có quyết định số 420/KTĐN-TCCB ngày 12/11/1988: Hợp nhất Công ty Giám định hàng hóa XNK và Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK thành Công ty Giám định hàng hóa XNK Việt Nam (Vinacontrol).

Năm 2000, Vinacontrol chính thức bước vào hoạt động tư vấn và đào tạo về quản lý theo tiêu chuẩn thông qua việc thành lập Chi nhánh tư vấn áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế.

Năm 2004 và 2005: Bộ trưởng Bộ Thương mại có quyết định số 1758/2004/QĐ-BTM ngày 29/11/2004 và quyết định số 1525/QĐ-BTM ngày 24/05/2005 chuyển Công ty Giám định hàng hóa XNK thành Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol.

Ngày 1/6/2005: Vinacontrol chính thức hoạt động theo chế độ sở hữu cổ phần.

Ngày 21/12/2006: Vinacontrol chính thức niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội), mã VNC.

Ngày 23/5/2011: Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông tháng 4 năm 2011.

Ngày 15/10/2009, sau nhiều năm triển khai hoạt động tư vấn, đào tạo về cả kỹ thuật và quản lý, cũng như chứng nhận sự phù hợp cho sản phẩm, dịch vụ của khách hàng, Công ty CP Chứng nhận Vinacontrol, tên rút gọn là Vinacontrol Cert (viết tắt là VNCE) đã được chính thức thành lập để tập trung phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực này.

Ngày 17/12/2012, Vinacontrol Cert đổi tên thành Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol để đảm bảo thể hiện đầy đủ lĩnh vực hoạt động mới bao gồm Kiểm định kỹ thuật an toàn, Kiểm định chất lượng và Kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo.

Cho đến nay, Vinacontrol Cert đã và đang liên tục cải tiến, đổi mới dịch vụ và phát triển thêm các dịch vụ mới để đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của Quý khách hàng về sự đa dạng và chất lượng của các dịch vụ.