Download

Nếu tài liệu bạn cần không có ở đây, vui lòng email tới , chúng tôi sẽ tìm giúp bạn!

» Tiêu chuẩn

» Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN)

QCVN 01:2008/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nồi hơi và bình chịu áp lực

QCVN 02:2011/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thang máy điện

QCVN 16:2014/BXD Quỹ chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàng hóa vật liệu xây dựng

QCVN 7: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với thiết bị nâng

QCVN 08: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - Bộ lọc bụi

QCVN 10: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc bụi dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc

QCVN 03: 2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em

QCVN 01 - 78: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn chăn nuôi - Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi

QCVN 01 - 183: 2016/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  thức ăn chăn nuôi - Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố Nấm mốc, kim loại nặng, vi sinh vật trong thức ăn hỗ hợp cho gia súc, gia cầm

QCVN 01 - 77: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

» Quy trình Kiểm định

Quy trình kiểm định của Vinacontrol theo Thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXH

 1. Quy trình kiểm định thiết bị nâng
 2. Quy trình kiểm định thang cuốn, băng tải chở người
 3. Quy trình kiểm định thang máy điện
 4. Quy trình kiểm định đường ống dẫn hơi nước nóng
 5. Quy trình kiểm định hệ thống lạnh
 6. Quy trình kiểm định nồi hơi
 7. Quy trình kiểm định hệ thống điều chế nạp khí
 8. Quy trình kiểm định chai chứa khí công nghiệp
 9. Quy trình kiểm định bình áp lực
 10. Quy trình kiểm định cáp treo vận chuyển người
 11. Quy trình kiểm định tàu lượn cao tốc
 12. Quy trình kiểm định máng trượt
 13. Quy trình kiểm định hệ thống LPG hóa lỏng tại nơi tiêu thụ công nghiệp
 14. Quy trình kiểm định hệ thống LPG hóa lỏng tại nơi tiêu thụ dân dụng
 15. Quy trình kiểm định hệ thống cung cấp khí y tế
 16. Quy trình kiểm định đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại
 17. Quy trình kiểm định chai thép hàn nắp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng
 18. Quy trình kiểm định chai composite nắp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng
 19. Quy trình kiểm định cần trục tự hành
 20. Quy trình kiểm định cần trục tháp
 21. Quy trình kiểm định xe nâng hàng
 22. Quy trình kiểm định xe nâng người
 23. Quy trình kiểm định vận thăng chở hàng có người đi cùng
 24. Quy trình kiểm định sàn nâng người
 25. Quy trình kiểm định thang máy thủy lực
 26. Quy trình kiểm định thang máy chở hàng
 27. Quy trình kiểm định đu quay

» Thông tư hướng dẫn của các Bộ

I - Thông tư của Bộ Lao động Thương binh Xã hội 

Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH: Quy định mức phí tối thiểu của dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH: Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (Thông tư này thay thế Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH)

Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH : Quy định công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH : ban hành danh mục máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH : quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ LĐTBXH

Thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXH : ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19/01/2010 ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 


II - Thông tư của Bộ Công thương:

Thông tư 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm hàng hóa thuộc nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương


III - Thông tư của Bộ Tài chính:

Thông tư 73/2014/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.


IV - Thông tư của Bộ Thông tin – Truyền thông:

Thông tư 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/03/2014 ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Thông tin – Truyền thông


V - Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thông tư 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/08/2009 và thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/08/2010 ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


VI - Thông tư của Bộ Giao thông vận tải:

Thông tư 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011 ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Giao thông vận tải


VII - Thông tư của Bộ Y tế:

Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 06/12/2011 ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Y tế

Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/06/2011 hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp


VIII - Thông tư của Bộ Công an:

Thông tư 14/2012/TT-BCA ngày 20/03/2012 ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Công an


IX - Thông tư của Bộ Xây dựng:

Thông tư 15/2014/TT-BXD  ban hành quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD cho hàng hóa vật liệu xây dựng.

Thông tư 14/2010/TT-BXD hướng dẫn quản lý chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng – gạch, đá ốp lát

Thông tư 21/2010/TT-BXD hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng


X - Thông tư của Bộ Khoa học Công nghệ:

Thông tư 28/2012/TT-BHKCN quy định về việc công bố hợp chuẩn, hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn

Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/03/2009 ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 của Khoa học – Công nghệ

Thông tư 23/2013/TT-BKHCN: Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

» Nghị định Chính phủ