Tại sao doanh nghiệp phải kiểm toán năng lượng
Ngày đăng: 01/07/2019 - Lượt xem: 764

Tại sao doanh nghiệp phải kiểm toán năng lượng

Theo thông tư số 09/2012/TT-BCT qui định các doanh nghiệp thuộc cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm sẽ phải thực hiện việc báo cáo định kỳ về kiểm toán năng lượng và tình hình sử dụng năng lượng của đơn vị mình hàng năm trình Sở Công Thương tỉnh, thành phố. Cụ thể tại Mục 3: Kiểm toán năng lượng, Điều 10 có nêu:

  1. Thực hiện khảo sát sơ bộ nhằm phát hiện và đề xuất các cơ hội tiết kiệm năng lượng không cần đầu tư hoặc chỉ cần đầu tư nhỏ để cơ sở sử dụng năng lượng ưu tiên thực hiện; xác định yêu cầu và thực hiện đo đạc khảo sát chi tiết phương tiện, thiết bị, dây chuyền công nghệ được lựa chọn hoặc toàn bộ cơ sở.
  2. Kết quả kiểm toán năng lượng là Báo cáo kiểm toán năng lượng trình lãnh đạo của cơ sở được kiểm toán năng lượng, bao gồm đầy đủ các số liệu khảo sát đo lường, tính toán cụ thể, phản ánh hiện trạng công nghệ, hiện trạng sử dụng năng lượng của cơ sở và các giải pháp tiết kiệm năng lượng được đề xuất theo thứ tự ưu tiên, với đầy đủ các phân tích về chi phí, lợi ích đối với từng đề xuất để cơ sở lựa chọn triển khai áp dụng .
  3. Các bước thực hiện kiểm toán năng lượng và nội dung báo cáo kiểm toán năng lượng quy định theo Thông tư.
  4. Trong thời hạn 30 ngày, sau khi thực hiện kiểm toán năng lượng cơ sở có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán năng lượng đến Sở Công Thương.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện sẽ bị xử phạt theo điều 19 Nghị định 134/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Theo điều 10, mục 1. Vi phạm quy định kiểm toán năng lượng:

+ Phạt tiền từ 50,000,000 đồng đến 70,000,000 đồng đối với hành vi không thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định.

- Theo điều 14, mục 1. Vi phạm quy định kiểm toán năng lượng:

+ Phạt tiền 100,000,000 đối với hành vi cố ý không loại bỏ tổ máy phát điện  có công nghệ lạc hậu, hiệu suất thấp theo lộ trình do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Ngoài ra, đánh giá về các yếu tố lợi ích, kiểm toán năng lượng giúp doanh nghiệp sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Các doanh nghiệp cần đánh giá đúng hiện trạng sử dụng năng lượng của doanh nghiệp mình:

+ Xác định mục tiêu của kiểm toán năng lượng nhằm đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng, sau đó xác định các giải pháp giảm suất tiêu thụ năng lượng, giảm các chi phí vận hành.

+ Kiểm toán năng lượng giúp giảm tiêu thụ năng lượng tại các hệ thống sản xuất và sinh hoạt trong khi vẫn duy trì hoặc cải thiện công suất dây chuyền, năng suất lao động, sức khỏe con người, sự thoải mái và an toàn cho môi trường sống, môi trường làm việc.

+ Kiểm toán năng lượng tập trung xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng và tiềm năng cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

+ Kiểm toán năng lượng là công cụ trợ giúp quản lý và được phân thành kiểm toán năng lượng sơ bộ và kiểm toán chi tiết.

Kiểm toán năng lượng 

cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng. Quý khách hàng cần kiểm toán năng lượng vui lòng liên hệ Mr.Hùng qua sđt 0931 798 835 

Phan Hùng