Quy trình kiểm toán năng lượng
Ngày đăng: 01/07/2019 - Lượt xem: 919

Định nghĩa kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng là hoạt động đo lường, phân tích, tính toán, đánh giá để xác định mức tiêu thụ năng lượng, tiềm năng tiết kiệm năng lượng và đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng. Trong đó, Năng lượng bao gồm nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng thu được trực tiếp hoặc thông qua chế biến từ các nguồn tài nguyên năng lượng không tái tạo và tái tạo.

Với tình trạng khai thác và sử dụng năng lượng cũng như các nguồn nguyên liệu thô như hiện nay, theo dự đoán của các tổ chức nước ngoài nghiên cứu tại Việt Nam thì tính đến năm 2030 sẽ cạn kiệt nguồn nhiên liệu. Điều này hết sức nguy hiểm, bởi vì nguồn nhiên liệu sẽ điều kiện kiên quyết để phát triển kinh tế. Chính vì vậy, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/04/2012 về trình tự, thủ tục thực hiện kiểm toán năng lượng.

Quy trình kiểm toán năng lượng

Quy trình kiểm toán năng lượng được áp dụng thường thay đổi phụ thuộc vào phạm vi của công tác kiểm được đề xuất, kích cỡ và kiểu loại của các thiết bị cần kiểm toán. Kiểm toán năng lượng thường được chia thành 2 loại: kiểm toán năng lượng sơ bộ và kiểm toán năng lượng chi tiết.

1.Kiểm toán năng lượng sơ bộ

Giúp doanh nghiệp đánh giá nhanh về hiện trạng sử dụng năng lượng, quản lý năng lượng, phát hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng.

Các bước thực hiện gồm

Bước 1: Thu thập thông tin,Doanh nghiệp thực hiện theo “Phiếu thu thập dữ liệu”.

Bước 2: Kiểm toán sơ bộ với nội dung: trao đổi, phỏng vấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp về thực trạng quản lý và sử dụng năng lượng; khảo sát dây chuyền sản xuất, hệ thống thiết bị nănglượng (điện, nhiệt, lạnh) để phát hiện nhanh các cơ hội tiết kiệm năng lượng.

- Cán bộ tư vấn: Chuyên gia tiết kiệm năng lượng

- Cán bộ doanh nghiệp: Cán bộ quản lý kỹ thuật, cán bộ quản lý năng lượng.

Bước 3: Lập báo cáo Kiểm toán năng lượng sơ bộ 

Quy trình Kiểm toán năng lượng Vinacontrol

2.Kiểm toán năng lượng chi tiết

Kiểm toán năng lượng chi tiết là mức độ đầy đủ nhất kiểm toán năng lượng. Theo yêu cầu của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm bắt buộc phải thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết 3 năm/1lần.

Các bước chính thực hiện gồm:

- Chuẩn bị kiểm toán năng lượng: tổ chức, nhân lực, thiết bị, bảng câu hỏi…

- Thu thập dữ liệu về dây chuyền thiết bị, sản xuất, năng lượng.

- Kiểm tra thực địa và xây dựng kế hoạch đo đạc.

- Thực hiện các đợt đo đạc thực tế.

- Phân tích chi tiết tỉ lệ tiêu thụ năng lượng, hiệu quả sử dụng năng lượng.

- Xây dựng các giải pháp tiết kiệm năng lượng (TKNL) khả thi.

+ Phân tích kinh tế, tài chính cho các dự án TKNL được đề xuất.

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án TKNL cho nhà máy.

+ Xây dựng báo cáo kiểm toán năng lượng chi tiết.

Kiểm toán năng lượng 

Vinacontrol cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng. Quý khách hàng cần kiểm toán năng lượng vui lòng liên hệ Mr.Hùng qua sđt 0931 798 835 

Phan Hùng 


Hotline : 093 179 8835