Quy định kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phòng xét nghiệm mới nhất 2021
Ngày đăng: 06/11/2020 - Lượt xem: 729

Quy định kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phòng xét nghiệm

Kiểm định

Kiểm định phương tiện đo lường nhóm 2: Thông tư 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 

Hiệu chuẩn

+Tuân thủ yêu cầu của ISO như ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng, ISO 17025 Yêu cầu chung đối với năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn: theo đó các thiết bị, dụng cụ đo lường cần phải hiệu chuẩn.

+ Tuân thủ các quy định Nhà nước về quản lý, sử dụng thiết bị y tế:

Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học của Bộ Y tế

Thông tư Số: 36/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. của Bộ Y tế