Kiểm định xe nâng
Ngày đăng: 24/05/2017 - Lượt xem: 2,324

1. Thế nào là kiểm định xe nâng ?

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (gọi tắt là kiểm định) là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định.

- Kiểm định xe nâng là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của xe nâng theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

- Xe nâng hàng: là thiết bị di chuyển bằng bánh lốp, dùng để nâng, hạ tải theo khung dẫn hướng (3.4.4 TCVN 7772:2007).

- Xe nâng người: là phương tiện, thiết bị chuyên dùng để nâng, hạ, di chuyển người và dụng cụ làm việc ở trên cao.

2. Vì sao phải kiểm định xe nâng ?

Xe nâng hàng và xe nâng người là những thiết bị thường xảy ra tai nạn khi vận hành, do đó các thiết bị này được liệt vào danh mục các thiết bị phải tiến hành kiểm định an toàn theo thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH và nghị định 44/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Các bước tiến hành kiểm định xe nâng, kiểm định xe nâng hàng, kiểm định xe nâng người:

Quy trình thực hiện kiểm định xe nâng, kiểm định xe nâng hàng, kiểm định xe nâng người được thực hiện theo thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXH, các bạn có thể xem quy trình kiểm định xe nâng tại mục Download của website này. Các bước kiểm định xe nâng cơ bản như sau:

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;
- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;
- Kiểm tra kỹ thuật- thử không tải;
- Các chế độ thử tải- phương pháp thử;
- Xử lý kết quả kiểm định.

4. Thời hạn kiểm định xe nâng

- Thời hạn kiểm định định kỳ xe nâng hàng là 02 năm. Đối với xe nâng hàng đã sử dụng trên 10 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.

- Thời hạn kiểm định định kỳ xe nâng người là 01 năm. Đối với xe nâng người đã sử dụng trên 10 năm, thời hạn kiểm định định kỳ dưới 01 năm.

5. Các tiêu chuẩn viện dẫn khi kiểm định xe nâng:

- QCVN 22: 2010/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ;
- TCXD VN 296: 2004 , Dàn giáo - các yêu cầu về an toàn;
- TCVN 4755: 1989 , Cần trục - Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị thuỷ lực;
- TCVN 5206:1990 , Máy nâng hạ- Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng;
- TCVN 5179: 1990 , Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn.
- TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng - Thiết kế chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;
- TCVN 4755:1989, Cần trục, yêu cầu an toàn đối với hệ thống thủy lực;
- TCVN 5207:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn chung;
- TCVN 7772:2007, Xe, máy và thiết bị thi công di động. Phân loại;
- QCVN 13:2011/BGTVT, Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối vơi xe máy chuyên dùng.

6. Đơn vị nào thực hiện kiểm định xe nâng, kiểm định xe nâng hàng, kiểm định xe nâng người ?

 

Hãy liên hệ chúng tôi để được kiểm định xe nâng.

Hotline : 093 179 8835 Mr.Hùng