Kiểm định thiết bị nâng
Ngày đăng: 24/05/2017 - Lượt xem: 1,905

1. Định nghĩa kiểm định thiết bị nâng:

- Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (gọi tắt là kiểm định) là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định.

- Kiểm định an toàn thiết bị nâng là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị nâng theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng, sau khi thực hiên đánh giá thì kết luận thiết bị được phép hoạt động hay không được phép.

2. Các thiết bị nâng nào cần phải kiểm định ?

- Kiểm định thang máy
- Kiểm định cầu trục, bán cổng trục
- Kiểm định cần trục tháp
- Kiểm định pa lang
- Kiểm định tời nâng hàng, tời nâng người, sàn nâng người (gondola)
- Kiểm định xe nâng...

3. Vì sao phải kiểm định các thiết bị nâng ?

Các thiết bị nâng là những thiết bị thường xảy ra tai nạn trong vận hành và sử dụng, do đó các thiết bị này được liệt vào danh mục các thiết bị phải tiến hành kiểm định an toàn theo thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH và nghị định 44/2016 của Thủ tướng Chính phủ

4. Quy trình kiểm định thiết bị nâng:

Các thiết bị nâng được kiểm định theo quy trình kiểm định riêng theo thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXH, các bạn có thể xem quy trình kiểm định cho từng thiết bị nâng tại mục Download của website này

5. Đơn vị nào có chức năng kiểm định an toàn thiết bị nâng ?

Hotline : 093 179 8835 Mr.Hùng