Kiểm định máy gây mê kèm thở trong y tế
Ngày đăng: 22/01/2021 - Lượt xem: 837

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm định Máy gây mê kèm thở. Quý khách có nhu cầu kiểm định Máy gây mê kèm thở vui lòng liên hệ Hùng 093 179 8835 

Máy gây mê kèm thở là gì ?

Máy gây mê kèm thở là thiết bị cung cấp một lượng oxy và thuốc gây mê chính xác nhằm gây mê cho bệnh nhân.

Vì sao cần kiểm định Máy gây mê kèm thở ?

Kiểm định Máy gây mê kèm thở nhằm đáp ứng các nhu cầu sau:

+ Đảm bảo Máy gây mê kèm thở hoạt động chính xác, có giá trị đo nằm trong phạm vi sai số cho phép phù hợp các yêu cầu về đo lường.

+ Tuân thủ các quy định Nhà nước:Thông tư số: 33/2020/TT-BYT quy định danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật quy định phải kiểm định máy gây mê kèm thở

+ Đáp ứng yêu cầu trong các công việc đặc thùKiểm định máy gây mê kèm thở

Khi nào cần kiểm định Máy gây mê kèm thở

Ba trường hợp cần kiểm định:

1. Kiểm định ban đầu là việc kiểm định lần đầu tiên đối với phương tiện đo trước khi đưa vào sử dụng.

2. Kiểm định định kỳ là việc kiểm định theo chu kỳ (theo bảng trên)

3. Kiểm định sau sửa chữa là việc kiểm định đối với phương tiện đo thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Phương tiện đo được sửa chữa do không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định;

b) Chứng chỉ kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định) của phương tiện đo bị mất, bị hỏng hoặc hư hại khác nhưng cấu trúc và các đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo không bị thay đổi so với mẫu đã được phê duyệt;

c) Theo kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền;

d) Người sử dụng phương tiện đo phát hiện dấu hiệu có khả năng phương tiện đo không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định và đề nghị kiểm định lại.

Quy trình kiểm định Máy gây mê kèm thở

Quy trình kiểm định Máy gây mê kèm thở thông thường gồm 4 bước chính:

Bước 1:Kiểm định chung

Kiểm định danh mục hồ sơ

Kiểm định bên ngoài

Bước 2: Kiểm định an toàn

Kiểm định an toàn điện

Kiểm định chức năng cảnh báo

Bước 3: Kiểm định tính năng kỹ thuật

- Kiểm định chức năng cài đặt các mode thở

Kiểm định độ chính xác của các thông số máy thở

Kiểm định thể tích khí lưu thông Vt

Kiểm định lưu lượng khí thở MV

Kiểm định áp lực đỉnh PIP

Kiểm định PEEP

Kiểm định nồng độ khí oxy

Kiểm định nhịp thở f

Kiểm định thời gian thở vào Ti

Kiểm định thời gian thở ra Te

Kiểm định Tỉ số I: E

-Kiểm định độ chính xác của khí mê

Bước 4: Xử lý kết quả kiểm định Máy gây mê kèm thở

Máy gây mê kèm thở sau khi kiểm định nếu đạt các yêu cầu quy định của quy trình này thì được niêm phong cơ cấu chỉnh và cấp cấp chứng chỉ kiểm định (tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định,...) theo quy định, cụ thể như sau:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định theo đúng mẫu quy định.

- Dán tem niêm phong tại các vị trí tiếp giáp giữa hai nắp vỏ thiết bị.

- Dán tem kiểm định tại vị trí mặt thiết bị.

Thời hạn kiểm định Máy gây mê kèm thở

Máy gây mê kèm thở có thời hạn kiểm định 1 năm/lần

Kiểm định Máy gây mê kèm thở 

+ Có đầy đủ năng lực pháp lý

+ Kiểm định viên nhiều năm kinh nghiệm, thiết bị hiện đại

+ Giá cạnh tranh, dịch vụ chuyên nghiệp

Quý khách có nhu cầu kiểm định Máy gây mê kèm thở vui lòng liên hệ Hùng 093 179 8835