Kiểm định máy chụp X-quang
Ngày đăng: 01/11/2017 - Lượt xem: 12,033

1. Thế nào là thiết bị X-Quang chẩn đoán Y tế:

Kiểm định máy X-quang CT scanner

Thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế là thiết bị phát tia X được lắp đặt cố định và sử dụng để chụp chẩn đoán bệnh trong y tế; được phân biệt với thiết bị X-quang soi chiếu, thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình, thiết bị X-quang chụp răng, thiết bị X-quang chụp vú, thiết bị chụp X-quang di động, thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT Scanner, thiết bị X-quang đo mật độ xương, thiết bị X-quang chụp can thiệp và chụp mạch, thiết bị X-quang thú y.

2. Căn cứ pháp lý để kiểm định các thiết bị X-Quang chẩn đoán Y tế:

- Căn cứ vào Thông tư 28/2015/TT-BKHCN ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2015/BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

3. Các chỉ tiêu kỹ thuật trong Kiểm định thiết bị X-Quang chẩn đoán Y tế

- Kiểm tra ngoại quan

Kiểm tra điện áp đỉnh kVp (độ chính xác, độ lặp lại)

- Kiểm tra độ chính xác thời gian phát tia X

- Kiểm tra độ lặp lại liều lối ra, độ tuyến tính liều lối ra

- Kiểm tra kích thước tiêu Điểm hiệu dụng của bóng X-quang

- Kiểm tra độ chuẩn trực của chùm tia X

- Kiểm tra độ trùng khít giữa trường sáng và trường xạ

- Kiểm tra lọc chùm tia sơ cấp (Đánh giá HVL)

4. Quy trình kiểm định thiết bị X-Quang chẩn đoán Y tế

a. Kiểm tra ngoại quan

- Kiểm tra thông tin thiết bị chụp X-quang

Kiểm tra thông tin nước/hãng sản xuất, model, năm sản xuất, ngày, tháng, năm đưa vào sử dụng, số sêri của các bộ phận thiết bị, các thông số về công suất thiết bị và ghi lại trong biên bản kiểm định. Trường hợp thiết bị không có số sêri của các bộ phận, người kiểm định phải đánh số và coi đó là số được sử dụng cho thiết bị.

- Kiểm tra chuyển mạch (hoặc nút bấm đối với các thiết bị chỉ thị số) đặt chế độ và các chỉ thị

- Kiểm tra hoạt động cơ khí của các hệ thống

- Kiểm tra độ chính xác chỉ thị Khoảng cách

b. Kiểm tra điện áp đỉnh

- Kiểm tra độ chính xác điện áp đỉnh

 + Các bước kiểm tra độ chính xác điện áp đỉnh

 + Đánh giá độ chính xác của điện áp đỉnh

- Kiểm tra độ lặp lại của điện áp đỉnh

 + Các bước kiểm tra độ lặp lại của điện áp đỉnh

 + Đánh giá độ lặp lại của điện áp đỉnh

c. Kiểm tra độ chính xác thời gian phát tia

- Các bước kiểm tra độ chính xác của thời gian phát tia

- Đánh giá độ chính xác của thời gian phát tia

d. Kiểm tra liều lối ra

- Kiểm tra độ lặp lại liều lối ra

 + Các bước kiểm tra độ lặp lại liều lối ra

 + Đánh giá độ lặp lại liều lối ra

- Kiểm tra độ tuyến tính liều lối ra

 + Các bước kiểm tra độ tuyến tính liều lối ra

 + Đánh giá độ tuyến tính liều lối ra

e. Kiểm tra kích thước tiêu Điểm hiệu dụng của bóng X-quang

- Các bước kiểm tra kích thước tiêu Điểm

- Đánh giá kích thước tiêu Điểm hiệu dụng của bóng X-quang

f. Kiểm tra độ chuẩn trực của chùm tia X

- Các bước kiểm tra độ chuẩn trực chùm tia

- Đánh giá độ chuẩn trực chùm tia

g. Kiểm tra độ trùng khít giữa trường sáng và trường xạ

- Các bước kiểm tra độ trùng khít trường sáng và trường xạ

- Đánh giá sự trùng khít trường sáng và trường xạ

h. Đánh giá HVL

- Các bước đo HVL sử dụng thiết bị đo đa chức năng hoặc thiết bị đo liều và các tấm lọc nhôm chuẩn

- Xác định HVL và đánh giá sự tuân thủ

5. Thời hạn kiểm định thiết bị X-Quang chẩn đoán Y tế

- Các thiết bị chụp X-quang không được đưa vào sử dụng nếu chưa được kiểm định theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này và chưa được cấp giấy chứng nhận kiểm định.

- Các thiết bị chụp X-quang phải được kiểm định và được cấp giấy chứng nhận kiểm định trước khi đưa vào sử dụng lần đầu, định kỳ 2 năm một lần và sau khi thay bóng X-quang, sửa chữa hoặc thay tủ Điều khiển, sửa chữa hệ thống cơ khí của thiết bị, lắp đặt lại thiết bị hoặc sửa chữa khác có khả năng gây ảnh hưởng đến đặc tính làm việc của thiết bị.

6. Giấy chứng nhận kiểm định

Giấy chứng nhận kiểm định chỉ được cấp cho thiết bị chụp X-quang sau khi kiểm định và được kết luận đạt các yêu cầu chấp nhận.

Khi thiết bị chụp X-quang được kiểm định đạt các yêu cầu chấp nhận, tổ chức kiểm định phải cấp giấy chứng nhận kiểm định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định.

Hiện nay ở Việt Nam các trung tâm có chức năng kiểm định các thiết bị y tế gần như rất ít, do đó việc VINACONTROL được chỉ định kiểm định thiết bị y tế sẽ mở ra một cơ hội mới cho VINACONTROL cũng như tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng thiết bị trên được kiểm định nhanh chóng chính xác.

Quý khách có nhu cầu kiểm định máy X-quang, máy chụp CT vui lòng liên hệ Hùng 093 179 8835 để được tư vấn và báo giá.

Phan Anh Hùng 
Hotline : 093 179 8835