Kiểm định hệ thống chống sét
Ngày đăng: 24/05/2017 - Lượt xem: 3,083

1.Kiểm định chống sét và nối đất nối không an toàn điện như thế nào ?

Kiểm định hệ thống chống sét và kiểm định hệ thống nối đất nối không an toàn điện là thực hiện đo đạc kiểm tra và so sánh với các tiêu chuẩn hiện hành để đưa ra kết luận hệ thống đủ điều kiện hoạt động hay không. Một số công việc kiểm định cơ bản như sau: Kiểm tra kim thu sét (đối với kiểm định hệ thống nối đất nối không an toàn điện là không cần thiết); Kiểm tra dây dẫn và mối nối; Đo đạc kiểm tra điện trở nối đất và Ra biên bản cấp kết quả kiểm định. Ngoài ra còn những hạng mục kiểm tra khác.

2. Kiểm định chống sét và nối đất nối không an toàn điện theo tiêu chuẩn nào ?

TCVN 9358 : 2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung;
TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

3. Vì sao phải kiểm định hệ thống nối đất nối không an toàn điện ?

Hằng năm có rất nhiều vụ xẩy ra về tình trạng sét đánh và điện giật làm thiệt hại tới tính mạng con người và tài sản, do đó Kiểm định hệ thống chống sét và kiểm định hệ thống nối đất nối không an toàn điện nhằm đảm bảo an toàn cho con người và tài sản.

Ngoài ra Kiểm định hệ thống chống sét và kiểm định hệ thống nối đất nối không an toàn điện là quy định bắt buộc thực hiện, nó nằm trong hạng mục yêu cầu của công tác Phòng cháy chữa cháy. Đơn vị quản lý công tác này là Cảnh sát PCCC.

Hãy vui lòng liên hệ  để thực hiện Kiểm định hệ thống chống sét và kiểm định hệ thống nối đất nối không an toàn điện!

Thông tin liên hệ:


Mr. Hùng
Hotline : 0931798835