Hiệu chuẩn thiết bị y tế
Ngày đăng: 18/03/2019 - Lượt xem: 897

Hiệu chuẩn là gì ?

– Hiệu chuẩn là tập hợp các thao tác trong điều kiện quy định để thiết lập mối liên quan giữa các giá trị của đại lượng được chỉ bởi phương tiện đo, hệ thống đo hoặc giá trị được thể hiện bằng vật đo hoặc mẫu chuẩn và các giá trị tương ứng thể hiện bằng chuẩn.

– Xét về mặt kỹ thuật bản chất của việc hiệu chuẩn chính là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó.

Hiệu chuẩn để làm gì ?

  • Duy trì các giá trị của hệ thống chuẩn cũng như hệ thống các phương tiện đo đang được sử dụng sự liên kết của chúng với các chuẩn đo lường nhằm đảm bảo tính thống nhất và chính xác của các phép đo.
  • Xác định sai số của phương tiện đo từ đó điều chỉnh phương tiện đo phù hợp với các phép đo.
  • Đảm bảo sự tin cậy của phương tiện đo đối với kết quả đo.
  • Xác định độ không đảm bảo đo của phương tiện đo.
  • Giúp phát hiện hỏng hóc hoặc tiên đoán về hỏng hóc và có kế hoạch sửa chữa các phương tiện đo phù hợp theo tiêu chuẩn chất lượng của ngành quốc gia quốc tế.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn/kiểm định cân

Hiệu chuẩn nhiệt kế, hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế

Hiệu chuẩn tủ lạnh, tủ âm

Hiệu chuẩn tủ ấm, tủ sấy

Hiệu chuẩn Pipet,buret

Hiệu chuẩn tủ an toàn sinh học

Hiệu chuẩn nồi hấp

Hiệu chuẩn máy ly tâm

 

Quý khách có nhu cầu hiệu chuẩn thiết bị vui lòng liên hệ Hùng 093 179 8835 

Phan Hùng - Trung tâm kiểm định 
Hotline : 093 179 8835