Đào tạo vận hành thiết bị
Ngày đăng: 06/06/2017 - Lượt xem: 1,979

Chúng tôi thực hiện đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành các thiết bị sau:

Đào tạo vận hành thiết bị nâng:

- Vận hành cẩu trục

- Vận hành xe nâng

- Vận hành thang máy

- Vận hành cẩu tháp....

Đào tạo vận hành thiết bị áp:

- Vận hành nồi hơi

- Vận hành bình áp lực...

Liên hệ:

Hotline : 093 179 8835