Đào tạo hệ thống quản lý
Ngày đăng: 24/05/2017 - Lượt xem: 966

Tập đoàn Vinacontrol được thành lập 1957, tiền thân là Cục Kiểm nghiệm hàng hóa Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Thương nghiệp, với kinh nghiệm 60 năm, Vinacontrol đã góp phần vào thành công của rất nhiều khách hàng và Vinacontrol phục vụ.

Vinacontrol cung cấp các dịch vụ Đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng, áp dụng và vận hành các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn: 
– ISO 9000 (Hệ thống quản lý CHẤT LƯỢNG – HTQLCL) 
– ISO 14000 (Hệ thống quản lý MÔI TRƯỜNG) 
– ISO 17020 (Hệ thống quản lý TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH/ KIỂM ĐỊNH) 
– ISO 17025 (Hệ thống quản lý PHÒNG THÍ NGHIỆM) và ISO 15189 
– ISO 22000 (Hệ thống quản lý AN TOÀN THỰC PHẨM) và HACCP, GMP. 
– OHSAS 18000 (Hệ thống quản lý AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP) 
– SA 8000 (Hệ thống TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI) 
– ISO 27000 (Hệ thống quản lý AN NINH THÔNG TIN) 

Hãy liên hệ với Vinacontrol để được đào tạo các hệ thống quản lý