Đào tạo công cụ quản lý
Ngày đăng: 24/05/2017 - Lượt xem: 1,243

Tập đoàn Vinacontrol được thành lập 1957, tiền thân là Cục Kiểm nghiệm hàng hóa Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Thương nghiệp, với kinh nghiệm 60 năm, Vinacontrol đã góp phần vào thành công của rất nhiều khách hàng và Vinacontrol phục vụ.

Vinacontrol thực hiện đào tạo các công cụ quản lý như Kaizen, TQM, Six Sigma, 7 công cụ quản lý, 5S, Lean, TPS, TPM, QMS. Việc đào tạo có thể thực hiện tại nhà máy của khách hàng hoặc tại trụ sở của Vinacontrol tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội hoặc Đà Nẵng.

Các công cụ quản lý mà Vinacontrol thực hiện đào tạo:

Kaizen (Mô hình CẢI TIẾN NHẬT BẢN) 
5S (Mô hình quản lý MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC) 
Các công cụ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG bằng kỹ thuật thống kê (7 Tools, SPC) 
TQM (Quản lý CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN) 
Six Sigma 
Lean, TPS (GIẢM THIỂU LÃNG PHÍ) 
TPM (Duy trì NĂNG SUẤT TỔNG THỂ)
QMS

Hãy liên hệ với Vinacontrol để được đào tạo các công cụ quản lý.