Chứng nhận ISO 22000
Ngày đăng: 19/02/2017 - Lượt xem: 1,644

Giới thiệu ISO 22000

 

ISO 22000 Là hệ thống quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, có cấu trúc tương tự như ISO 9001:2000 và được dựa trên nền tảng của 7 nguyên tắc HACCP & các yêu cầu chung của hệ thống quản lý chất lượng, rất thuận tiện cho việc tích hợp với hệ thống ISO 9001:2015

1. Vì sao phải thực hiện chứng nhận ISO 22000 ?

Chúng ta cần chứng nhận ISO 22000 vì những lợi ích mà nó mang lại cho chúng ta như sau:

* Chứng tỏ được cam kết của mình với các đòi hỏi của luật định;
* Gia tăng niềm tin của khách hàng, người bán lẻ, các cơ quan chính quyền;
* Nâng cao thương hiệu và có tác dụng hỗ trợ khi có sự đánh giá của các cơ quan thẩm quyền hoặc các bên có quyền lợi liên quan khác

Lợi ích cụ thể hơn:

Về mặt thị trường:

* Nâng cao được uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng với việc được bên thứ ba chứng nhận sự phù hợp của hệ thống HACCP.
* Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao sự tin cậy của người tiêu dùng với các sản phẩm của doanh nghiệp.
* Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và cộng đồng xã hội.
* Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu chứng chỉ như là một điều kiện bắt buộc.
* Giảm thiểu các yêu cầu với việc thanh kiểm tra của các đơn vị quản lý nhà nước.

Về mặt kinh tế:

* Giảm thiểu chi phí gắn liền với các rủi ro về việc thu hồi sản phẩm và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.
* Giảm thiểu chi phí tái chế và hủy sản phẩm nhờ cơ chế ngăn ngừa phát hiện các nguy cơ về an toàn thực phẩm từ sớm.

Về mặt quản lý rủi ro:

* Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra.
* Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm.
* Dễ dàng hơn trong làm việc với bảo hiểm về tổn thất và bồi thường.
* Tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận.

2. ISO 22000 : 2005 bao gồm 8 điều khoản

1.     Phạm vi
2.     Tiêu chuẩn trích dẫn
3.     Thuật ngữ và định nghĩa
4.     Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
5.     Trách nhiệm của lãnh đạo   
6.     Quản lý nguồn lực      
7.     Hoạch định và tạo sản phẩm an toàn      
8.     Thẩm định, thẩm tra và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

       ISO-22000-images1

Khi áp dụng ISO 22000 tổ chức phải đảm bảo thực hiện các chương trình tiên quyết (GMP, SSOP) nhằm hạn chế các mối nguy đối với thực phẩm. Chương trình này bao gồm các yêu cầu về thiết kế nhà xưởng, thiết bị; hành vi vệ sinh, vệ sinh cá nhân; vệ sinh nhà xưởng, khử trùng; kiểm soát côn trùng; kho tàng v.v… Khi áp dụng ISO 22000 tổ chức phải xây dựng một hệ thống kiểm soát bao gồm: các quá trình, thủ tục kiểm soát, hệ thống văn bản hỗ trợ v.v…

3. Đơn vị nào áp dụng ISO 22000 ?

ISO 22000 được áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi cung cấp thực phẩm: Cơ sở nuôi trồng, đánh bắt thực phẩm, chế biến, sản xuất hay dịch vụ về thực phẩm

4. Đơn vị nào chứng nhận ISO 22000 ?

 

Liên hệ để được tư vấn chi tiết hơn về thủ tục chứng nhận ISO 22000

Hotline : 093 179 8835 Mr.Hùng