Chỉ định chứng nhận ISO 9001
Ngày đăng: 02/06/2017 - Lượt xem: 1,048

Vinacontrol được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định thực hiện đánh giá cấp chứng nhận ISO 9001:2015. Chứng chỉ của Vinacontrol được BoA và IAF công nhận do đó chứng chỉ được chấp nhận trên toàn thế giới. Vinacontrol đã từng chứng nhận cho rất nhiều đơn vị lớn như Công ty Cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty Cấp thoát nước Nghệ An, Công ty mua bán vật tư Hàng Không....