Chỉ định chứng nhận iso 14001
Ngày đăng: 02/06/2017 - Lượt xem: 1,248

Vinacontrol được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định thực hiện đánh giá cấp chứng nhận ISO 14001:2015. Với việc được BoA và IAF công nhận thì chứng chỉ của Vinacontrol được công nhận trên toàn thế giới, chúng tôi đã thực hiện chứng nhận cho nhiều nhà máy lớn như Xi măng Bỉm Sơn, xi măng Nghi Sơn...