Vinacontrol thực hiện kiểm định cho tập đoàn PRIME
Ngày đăng: 31/05/2017 - Lượt xem: 428

Theo định kỳ hằng năm Vinacontrol đã tiến hành kiểm định, kiểm tra đường hàn, thử thủy lực cho tất cả các thiết bị trong nhà máy của tập đoàn Prime, sau đây là một số hình ảnh kiểm định mà chúng tôi ghi lại: